Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

01.10.2019 r. Kierownik oraz personel Domu Dziennego Pobytu w Mielcu przygotowali niespodziankę dla uczestników z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.