Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Za nami ostatnie spotkanie w ramach cyklu “Żyj bezpiecznie w każdym wieku”

W dniu 11.09.2019 r. w Dziennym Domu Pobytu przy ulicy Kocjana 15 w Mielcu odbyło się spotkanie nt.: “Przemoc w rodzinie – jak możemy reagować?”. W spotkaniu wzięły udział osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie integracji społecznej i zawodowej oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów.

Zajęcia poprowadziła Pani Joanna Boryczka-Szęszoł, Kierownik Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec, która przedstawiła uczestnikom mechanizmy zjawiska przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym działania instytucji realizujących procedurę “Niebieskiej Karty”. Szczególnie szeroko omawiano czynniki zagrożenia występowania przemocy wobec osób starszych oraz możliwości działań skierowanych na przerwanie przemocy i ochronę praw własnych osoby pokrzywdzonej. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Boryczce-Szęszoł za przeprowadzenie zajęć.