Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

“Dzień Otwartych Drzwi” w Mieszkaniach Chronionych

W dniu 12.09.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zorganizował “Dzień Otwartych Drzwi” w Mieszkaniach Chronionych, znajdujących się przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu. Celem było zaprezentowanie zasobów lokalowych Mieszkań Chronionych, zasad naboru osób wnioskujących o skierowanie do Mieszkania Chronionego oraz form wsparcia mieszkańców.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: Pani Adriana Miłoś – Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, Pani Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Jolanta Wolska – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pani Magdalena Weryńska-Zarzecka – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pani Urszula Malińska – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pan Czesław Czyrny – Przewodniczący Rady Osiedla Kościuszki, Pan Wacław Świerczyński – Przewodniczący Rady Osiedla Kilińskiego, Pani Beata Kardyś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, Pani Kinga Babula – Pracownik Socjalny PCPR w Mielcu, Pani Joanna Dul-Wolanin – Prezes Stowarzyszenia “Dla Was”, Pani Dorota Jamróz – Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ, Pani Kinga Bielec oraz Pani Klaudia Lenart – Przedstawiciele Biura Terenowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

Zaproszonych gości oraz mieszkańców mieszkań chronionych przywitała Pani Grażyna Cieszyńska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. O projekcie pn. “Tworzenie miejsc pobytu w nowo utworzonych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” (w ramach którego zostały utworzone mieszkania chronione), funkcjonowaniu mieszkań chronionych, zasadach rekrutacji do mieszkań oraz dotychczas uzyskanych rezultatach opowiedziała Pani Maria Rzeźnik.

Przybyli goście mieli okazję obejrzeć mieszkania chronione i porozmawiać z mieszkańcami o tym, jak wygląda ich codzienność w mieszkaniach chronionych, z jakich form wsparcia i treningów korzystają, a także o zmianach, jakie zaszły w ich życiu dzięki otrzymanemu wsparciu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania zebrali się na dziedzińcu mieszkań chronionych, gdzie przy wspólnej kawie mieli okazję do wspólnej rozmowy, wymiany wrażeń i opinii.