Imieniny: Bernarda, Samuela, Sobieslawa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Podsumowanie piątego spotkania warsztatowego w ramach projektu “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

W minioną środę tj. 10.07.2019 r. zostało zorganizowane już ostatnie spotkanie warsztatowe
realizowanego projektu pn. “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”, który powstał z myślą o osobach
borykających się z samotnym rodzicielstwem. Słowa zawarte w jego nazwie “spójrz inaczej”
stają się myślą przewodnią podjętego kierunku działania oraz możliwością zrozumienia
przez jego uczestników, że nasze życie to droga na, której pojawia się czerwone światełko
mówiące zatrzymaj się i “spójrz inaczej”. Słuchaj, patrz, działaj, bo razem z tym zmieni się całe Twoje życie.

Na przełomie czerwca i lipca 2019 r. odbyło się pięć spotkań, które staraliśmy się przygotować
z wielkim oddaniem, należytą starannością, aby każdy z uczestników mógł czuć się dobrze
i czerpać z nich, ale i dawać z siebie jak najwięcej, by mieć możliwość “spojrzeć inaczej”.

Piąte spotkanie niosło za sobą aurę zamknięcia pewnego etapu, ale i rozpoczynania,
tworzenia się czegoś nowego. Rodzice wraz z dziećmi korzystali z ciekawego programu zajęć,
pełnego dobrej zabawy, łączącej na wielu płaszczyznach rodziców z dziećmi oraz wszystkich jego uczestników.

Zakończenie programu jest niezwykłą okazją do refleksji. Mamy nadzieję, że jego idee będą nadal trwały,
a udział w przedsięwzięciu był dla jego uczestników ciekawym i ważnym doświadczeniem.
Wierzymy, że zdobyte umiejętności rodzice będą stosować w swoich domach, życiu.

Dziękujemy zatem wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie, za włożony wkład, czas,
oddanie i zaangażowanie, za otwartość i życzliwość. Życzymy energii, gotowości i odwagi do realizacji
nowych pomysłów oraz radości z najmniejszych nawet sukcesów.

 

Zespół realizujący projekt socjalny:
Renata Stachura, Iwona Tomczyk, Katarzyna Kapinos, Monika Kołodziej, Anna Masajada-Kołodziej

 

 

 


Podsumowanie czwartego spotkania warsztatowego w ramach projektu “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

 

W minioną środę 03.07.2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbyło się
już przedostatnie spotkanie warsztatowe z samotnymi rodzicami. Prowadzący podczas zajęć podjęli pracę
nad kolejno przewidzianą tematyką tj. “Jak dowodzić karawaną”. W ramach powyższego uczestniczki
miały możliwość min. na wzmocnienie własnych pozytywnych zasobów, kompetencji w zakresie komunikacyjnym
oraz łączenia potrzeb z zasobami w kontekście rodzic – dziecko. Podjęty kierunek wspólnych spotkań,
wysiłków poprzez zaangażowanie i wkładany trud pozwalał uczestniczkom “spojrzeć inaczej”, uświadomić sobie,
że każdy może stać się “przewodnikiem swojego życia”. Dopełnieniem jednak całego cyklu warsztatów
będzie realizacja ostatniego już spotkania w dniu 10.07.2019 r. pt. “Wędrujmy wspólnie”.

 

 

 


Podsumowanie trzeciego spotkania warsztatowego w ramach projektu “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

 

W dniu 26.06.2019 r. odbyło się już trzecie spotkanie warsztatowe realizowane w ramach projektu socjalnego
“SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”. Myślą przewodnią zajęć stały się słowa “Przewodnik karawany”.
Uczestniczki miały okazję pracy nad nazywaniem potrzeb, odkrywaniem zasobów, uświadamianiem sobie,
że każda z nich może stać się “przewodnikiem swojego życia”. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń
i zgromadzonych umiejętności, uczestniczki warsztatów z zaangażowaniem realizowały postawione wyzwania.

Nie zabrakło również dobrej zabawy dzieci naszych uczestniczek, które na czas trwającego spotkania
miały zapewnioną opiekę w formie różnorodnych zajęć rekreacyjnych.

Niewątpliwie zajęcia, które odbyły się w minioną środę potrzebują kontynuacji,
a kolejne spotkanie będzie czasem równie owocnym w doświadczenia i dobrą energię.

 

 

 


Podsumowanie drugiego spotkania warsztatowego w ramach projektu “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

 

W minioną środę 19.06.2019 r. grupa uczestniczek zajęć warsztatowych pn. “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”
po raz drugi spotkała się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Spotkanie przebiegało
w przyjaznej i życzliwej atmosferze pozwalającej na podjęcie i realizację założonej tematyki:
“Życiowa burza pustynna”, gdzie uczestniczki miały możliwość dokonania indywidualnej diagnozy swojej
sytuacji życiowej. Spotkanie to stało się dalszym zaczynem i chęcią do kontynuowania podjętych działań i starań.
Uczestniczki, jak i ich dzieci objęte różnorodnymi zajęciami, swoją obecnością i zaangażowaniem sprawiły,
że wspólnie spędzone chwile stały się dla wszystkich czasem wartościowym, cennym.

 

 

 

Dziękujemy za obecność oraz zapraszamy na kolejne spotkania.

 

 


Pierwsze spotkanie w ramach projektu “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

 

W dniu 12.06.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
zostało przeprowadzone pierwsze spotkanie warsztatowe pt. “Jest nas więcej, poznajmy się”
realizowane w ramach projektu socjalnego “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”.
Głównym celem zajęć była integracja uczestniczek grupy, która przebiegała w bardzo życzliwej i ciepłej atmosferze.
Uczestniczki chętnie przystąpiły do podjętej tematyki oraz zaproponowanych zadań, z dużym zaangażowaniem
pracowały w grupie. Podczas tej pracy znalazł się czas na rozmowy o uczuciach, emocjach i rodzinie.

 

 

Nie zabrakło także ciekawych zajęć i dobrej zabawy dla najmłodszych pociech warsztatów, czyli dzieci
naszych uczestniczek, które na czas trwającego spotkania miały zapewnioną opiekę w formie zajęć rekreacyjnych.

 

Spotkanie to stało się zatem okazją do stworzenia dobrego klimatu
do dalszej współpracy na kolejnych etapach zajęć, które przed nami.
Drogie Panie dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie, wyczekujemy kolejnej środy.

 

 


“SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
zaprasza na bezpłatne spotkania warsztatowe
przeznaczone dla osób,
które borykają się
z wieloma obowiązkami, trudnościami
jakie niesie samotne wychowywanie dzieci