Imieniny: Bernarda, Samuela, Sobieslawa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Stypendium szkolne – mija termin rozliczenia faktur

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom,
którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość
poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
winny być dostarczone do tut. Ośrodka w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Rachunki i faktury będą rozliczane w Referacie ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych
i Pomocy Materialnej dla Uczniów w budynku MOPS Mielec przy ulicy Łukasiewicza 1c, pokój nr 1.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr tel. 17-7875752