Imieniny: Bernarda, Samuela, Sobieslawa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje mieszkańców
miasta Mielca, którzy ponieśli szkody powodziowe w budynkach
mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych
i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą
zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki
własne, że mogą ubiegać się o pomoc w tutejszym Ośrodku.