Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Badanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwi pozyskiwanie aktualnych danych, dotyczących zjawiska bezdomności w Polsce. W oparciu o badanie w całym kraju oszacowane zostanie zjawisko bezdomności, dzięki któremu możliwe jest dostosowanie np. polityki mieszkaniowej, czy społecznej w danej gminie. Ostatni raz taką akcję przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego  2017 r., przypominamy, iż akcja ta przeprowadzona jest co dwa lata, pierwsze liczenie osób bezdomnych odbyło się w 2009 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zajmuje się koordynacją działań związanych z liczeniem osób bezdomnych. W akcji tej wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy socjalni, którzy przy ścisłej współpracy z placówkami takimi jak: Schronisko, Szpital, Dom Pomocy Społecznej, PCPR, ZOL itp. wyposażeni w kwestionariusze ankiet przeprowadzą badania zarówno w placówkach pobytu jak i w miejscach niemieszkalnych, pustostanach, altanach działkowych i śmietnikowych, klatkach schodowych, dworcach itp. innych miejscach.