Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

,,OTWARTE DRZWI”

 

                       ,,OTWARTE DRZWI”

           od 25 lutego do 1 marca 2019 roku

                        Akcja Informacyjna

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mielcu

 

Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu realizowana jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Celem akcji ,,OTWARTE DRZWI” jest zwiększenie dostępności oferty specjalistycznej pomocy  osobom/rodzinom uwikłanym w problem przemocy domowej.

 

 Akcja skierowana jest do:

– osób doświadczających przemocy w rodzinie,

– osób stosujących przemoc w rodzinie,

– świadków przemocy w rodzinie,

– osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie  oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta Mielca.

W ramach akcji od poniedziałku do piątku, w dniach: 25.02.2019r – 1.03.2019r.,  osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać w standardowych godzinach pracy instytucji.

Wszystkim zgłaszającym się udzielane będą kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

 

Dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

  

Harmonogram dyżurów

Dzień tygodnia Zakres konsultacji Godziny 

konsultacji

Numer   pokoju Numer telefonu
 

Poniedziałek 

25.02.2019

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

16.00-17.00 pok. 33 (017) 787 5662
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu 16.00-17.00 pok.32 (017) 787 5662
 

Wtorek

26.02.2019

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.15-17.00 pok. 33 (017)  787 5662
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu 15.15-17.00 pok. 32 (017) 787 5662
 

Środa

27.02.2019

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok. 33

(017)  787 5662
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu 15.15-17.00 pok.32 (017) 787 5662
 

Czwartek

28.02.2019

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok. 33

 

(017)  787 5662

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu 15.15-17.00 pok.32 (017)  787 5662
 

Piątek

1.03.2019

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok.33

 

(017) 787 5662

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu 15.15-17.00 pok.32 (17) 787 5662

Osoby chcące anonimowo skorzystać z pomocy specjalistów mogą kontaktować się również telefonicznie w godzinach dyżurów specjalistów pod wyżej wskazanymi numerami telefonów.