Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

“Rodzina Razem – Aktywnie i Twórczo” – podsumowanie projektu dla rodzin

12 grudnia 2018 roku odbyły się ostatnie w ramach projektu “Rodzina razem – aktywnie i twórczo”. Tym razem rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w interaktywnym pokazie zabaw, przygotowanym przez asystentów rodziny oraz wolontariuszy współpracujących z naszym Ośrodkiem. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się ciekawe zabawy, angażujące wszystkich członków rodziny, nie wymagające nakładów finansowych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach rodzice mogli się przekonać, że proste, wspólne zabawy mogą dać dzieciom wiele radości, wpływają na ich kreatywność i rozwój poznawczy oraz na budowanie bliskich relacji rodziców z dziećmi.

W ramach projektu “Rodzina razem – aktywnie i twórczo” odbyło się 6 spotkań warsztatowych. Udział rodziców i dzieci we wspólnych zajęciach i zabawach pozwolił na wzmocnienie więzi rodzinnych, poszerzenie wiedzy na temat roli wspólnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie pozytywnych postaw i rozbudzanie zainteresowań dzieci, rozwój umiejętności organizowania czasu wolnego oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawczości w pełnieniu funkcji rodzicielskiej.