Imieniny: Bernarda, Samuela, Sobieslawa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

“CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego “Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub unikniecie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie www.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce: Czyste powietrze.
W odnośniku “Terminy i sposób składania wniosków” należy wybrać aplikację “Portal Beneficjenta”
i dokonać rejestracji.

W ogłoszeniu podana jest pełna informacja dot. Programu oraz numer kontaktowy do koordynatora projektu:
(17) 86-36-361 wew. 222 lub 333