Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ – Podprogram 2018.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2018 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest realizowana w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Za dystrybucję artykułów żywnościowych w Podprogramie odpowiedzialne są cztery organizacje na szczeblu ogólnopolskim i ponad regionalnym, tj. Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż.

Dane kontaktowe organizacji:

 

Dystrybucję żywności w ramach Podprogramu 2018 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na terenie miasta Mielca realizuje Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu z siedzibą przy ul. Solskiego 10. Punkt dystrybucji żywności mieści się przy ul. Łukasiewicza 1c (budynek MOPS).

Wytyczne dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2018:
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/