- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
będzie realizował w okresie
od marca 2018 do marca 2020 roku projekt pt.:

„Tworzenie miejsc pobytu w nowo utworzonych
mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” …

[1]