Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

“OTWARTE DRZWI” w MOPS w Mielcu

W dniach 19-23.02.2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbędzie się akcja informacyjna "OTWARTE DRZWI" - realizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Akcja adresowana jest do mieszkańców miasta Mielca, a w szczególności do: osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie oraz świadków przemocy w rodzinie.

Od poniedziałku do piątku zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania w standardowych godzinach pracy instytucji. W ramach akcji konsultacji udzielać będzie specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

Wszystkim zgłaszającym się będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie, m.in.: procedury "Niebieskiej Karty", karnych konsekwencji stosowania przemocy dla sprawców przemocy domowej, praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz sposobów ich egzekwowania, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

 

Harmonogram dyżurów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec