- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Komunikat w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

W Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie został utworzony Oddział Koordynacji Świadczeń.

 

Informujemy, że wszelkie zapytania dotyczące stanu realizacji każdej indywidualnej sprawy
należy kierować na adres e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov
.pl