- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - http://mops.mielec.pl -

Zmiany ROPS od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U z 2017 r., poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom.

 

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8.00 do 15.00
oraz pod numerem telefonu 17-7470616

 

Klienci obsługiwani będą przez Punkt Informacyjny ROPS w Rzeszowie do dnia 14.12.2017 r.
W okresie od 15.12.2017 r. do 31.12.2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

 

Od 01.01.2018 r. kontakt pod adresem:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wszczęte przed 1 stycznia 2018 roku, w tym wszystkie czynności podjęte w ramach tych postępowań będą kontynuowane przez wojewodę.