Imieniny: Dagmary, Aleksandra, Ady

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

Aktualności Klubu Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej realizuje obecnie cykl zajęć z reintegracji zawodowej, których celem jest udzielenie pomocy uczestnikom w powrocie na otwarty rynek pracy.

 

  1.  Trening poruszania się po rynku pracy.

Termin realizacji: 05 – 06.10.2017 r.

W trakcie warsztatów „Trening poruszania się po rynku pracy” uczestnicy zostali przygotowani do aktywnego poszukiwania pracy, otrzymali pomoc w redagowania  dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV i list motywacyjny oraz uczyli się negocjowania warunków zatrudnienia.

 

  1. Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy realizacji: 09-10.10.2017 r. oraz 13.10.2017 r.

Zajęcia z autoprezentacji są okazją do nauki efektywnej prezentacji własnej osoby podczas prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. Zajęcia służą poznaniu podstawowych technik i zasad autoprezentacji, znaczenia tzw. mowy ciała w komunikacji i ich skutecznego wykorzystania. Jeden z modułów zajęciowych zostanie poświęcony wizażowi.

 

  1. Internet metodą na znalezienie pracy.

Termin realizacji: 11.10.2017 r.

Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom rozwój umiejętności związanych z samodzielnym wyszukiwaniem ofert pracy i wysyłaniem dokumentów aplikacyjnych za pomocą poczty elektronicznej.

 

  1. Pierwsza pomoc – poziom podstawowy.

Termin realizacji: 16.10.2017 r. oraz 19.10.2017 r.

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności prawidłowego prowadzenia resuscytacji, zasad użycia AED oraz praktycznego udzielania pomocy przy zakrztuszeniach, urazach, nagłych stanach chorobowych i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu występującym w życiu codziennym.

 

  1. Rozumieć i być rozumianym.

 Termin realizacji: 18.10.2017 r.

Celem zajęć jest poznanie przez uczestników zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wzmocnienie poczucia zaufania do własnych możliwości, a także kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania.

 

  1. Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) i Eye Movement  Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Termin realizacji: 23-24.10.2017 r., 26-27.10.2017 r. oraz 30.10.2017 r.

Racjonalna Terapia daje uczestnikom szansę na długotrwały rozwój własny oraz poprawę codziennego funkcjonowania. Po zrealizowaniu RTZ zostanie przeprowadzona indywidualna terapia EMDR, która umożliwia skuteczną interwencję dla osób po silnych przeżyciach emocjonalnych.

 

  1. Metody i techniki kontroli stresu.

Termin realizacji: 25.10.2017 r.

Celem  zajęć jest przedstawienia uczestnikom  zagadnień dotyczących m.in. znaczenia stresu w życiu codziennym oraz określenia cech osobowości w kontekście reagowania w sytuacjach trudnych.