Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

RODZINA W CENTRUM – kampania MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu jest organizatorem kampanii “RODZINA W CENTRUM”.

Celem tej kampanii jest zwiększenie świadomości mieszkańców naszego miasta o miejscach, w których mogą uzyskać bezpłatną pomoc w razie pojawienia się trudności rodzinnych.

Szczególny nacisk został położony na wskazanie bezpłatnych form poradnictwa dostępnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu.

Osoby borykające się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi mogą w ramach działalności MOPS skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego, mediacji rodzinnych, pomocy asystenta rodziny, wsparcia coacha, uczestniczyć w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, uzyskać pomoc specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W ramach kampanii wydany został poradnik dystrybuowany m.in. w placówkach oświatowych, żłobkach, przedszkolach. Jest on także dostępny dla osób zainteresowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Partnerami kampanii są inne podmioty świadczące pomoc na terenie miasta Mielca (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, Komenda Powiatowa Policji, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przy Urzędzie Miejskim), a patronat honorowy nad kampanią objął Prezydent Miasta.