Imieniny: Anastazego, Wincentego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ – Podprogram 2017.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2017 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest realizowana w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

Za dystrybucję artykułów żywnościowych w Podprogramie odpowiedzialne są cztery organizacje na szczeblu ogólnopolskim i ponad regionalnym, tj. Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż.

Dane kontaktowe organizacji:

 

Dystrybucję żywności w ramach Podprogramu 2017 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na terenie miasta Mielca realizuje Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu z siedzibą przy ul. Solskiego 10. Punkt dystrybucji żywności mieści się przy ul. Łukasiewicza 1c (budynek MOPS).

Wytyczne dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2017/